Rozvoz stravy

Podmienky rozvozu stravy

Jednoducho si vyberte jedlo z jedálneho lístka, objednajte si online cez objednávkový formulár na internete alebo telefonicky na čísle 0918 603 657. 

Objednávky prijímame najneskôr do 9:00hod. v deň konzumácie jedla, najlepšie však deň vopred.

Stravu Vám dovezieme každý pracovný deň v čase od 10:00 do 12:30. Čas dovozu stravy je potrebné dohodnúť vopred. Za dovoz 1-2 porcií na jedno odberné miesto účtujeme poplatok 0,50€. V prípade, že si objednáte 3 a viac porcií, tento poplatok za dovoz neplatíte. 

Príďte sa presvedčiť o kvalite a množstve podávaného jedla do našej prevádzky Naša jedáleň na Južnej triede 82 v Košiciach. Sme presvedčení, že Vás nesklameme a zaradíte sa k našim stálym spokojným zákazníkom.

Donáškový rozvoz

  • Strava privezená v polystyrenových jednorazových nádobách.
  • Dovoz stravy v čase od 10:00 do 12:30 hod. 
  • Denné menu za 4,30 EUR (polievka, hlavné jedlo, zeleninový šalát)
  • Hlavné jedlo, 100g zeleninový šalát za 4,20 EUR (bez polievky)

Veľkoobjemový rozvoz 

  • Pre zmluvných partnerov
  • Denné menú za 4,00 €
  • Strava dovezená v termonádobách (varniciach), vydáva sa vo výdajni odberateľa pri min. odbernom množstve 20 porcií. 

Množstvo druhov ponúkaných jedál je závislý od technologického vybavenia závodnej kuchyne - výdajne a samotného výdajného pultu v prevádzke. Priestory by mali spĺňať normy pre vydávanie teplej stravy v jedálni resp. výdajni stravy, tak ako to predpisuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vydanie povolenia na prevádzku takýchto priestorov.

Po prehodnotení stavu zariadenia sme pripravení podávať štandard Naša jedáleň, tak ako to praktizujeme v našej prevádzke Naša jedáleň, Južná trieda 82, Košice. 

Štandard Naša jedáleň pozostáva zo 4 hlavných jedál z dennej ponuky a 2 hlavných jedál zo stálej ponuky, zeleninového šalátu, čaju a chleba.

Cena za komplet menu (Štandard Naša jedáleň) je navrhnutá na 3,90€  pričom je otvorená v závislosti od ponúkaného sortimentu či veľkosti porcií.

Po podpísaní zmluvy o dodávaní stravy akceptujeme platbu za služby formou faktúry v mesačných intervaloch podľa skutočne vydaných stravných lístkov.